Çevre Politikamız

APILCANLAR GRUP ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 
  • Üst yönetimden, en alt birime kadar tüm çalışanlarına çevreyle ilgili eğitimler vererek, çevre bilincini bir yaşam felsefesi haline getirmek,
  • Tüm yatırım ve tedarik kararlarında çevresel konuları dikkate almak,
  • Atıkları kaynağında azaltmak, geri kazanılamayan atıkların ise en uygun teknolojilerle, çevreye zarar vermeden bertaraf ettirilmesini sağlamak,
  • Yeni teknoloji araçlara yatırım yaparak doğaya salınan Karbon gazı miktarını düşürmek,
  • Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla, faaliyetlerimize devam etmek ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak.