Düve Bank -Gebe Düve Yetiştirme

Düve Bank -Gebe Düve Yetiştirme

Genç hayvanlarda aylara göre canlı ağırlık tartımı ve vücut ölçüsü yapılarak gelişimleri kayıt altına alınır .

Genç düve kanuni tohumlanma yaşına geldiğinde istenilen ağırlıkta ve vücut ölçüsünde olması durumunda genetik potansiyeli yüksek sütçü karakterli kendi ırkından suni tohumlama yöntemiyle tohumlanır .

Tohumlanan düveler 30. ve 60. günlerinde iki defa gebelik kontrolü yapılır. 1.gebelik kontrolünden sonra ayrı bölmelere alınır.

Gebeliğin 60. günü geçtikten sonra tekrar 2. gebelik kontrolü yapılır .3. ayını doldurmuş gebe düvelerin yetiştiriciliğimize arzı gerçeklestirilir