Damızlık Düve nedir?

            1-2,5 yaşları arasındaki yavrulamamış ve gebe kalma sürecine kadar olan dişi sığıra düve denir. Düve, doğum yapmamış dişi inek y[...]