Damızlık Düve nedir?

Damızlık Düve nedir? 

 

 

 

 

 

1-2,5 yaşları arasındaki yavrulamamış ve gebe kalma sürecine kadar olan dişi sığıra düve denir. Düve, doğum yapmamış dişi inek yavrusudur.

12 aydan itibaren doğurana kadar olan dişi sığırlar damızlık düvedir. Düvelerin damızlık döneminde yeteri kadar beslenmemesi ya da normalden fazla beslenmesi sonraki dönemlerde süt ve döl verimlerini olumsuz etkiler.

Damızlık düve, süt verimini artırmasından dolayı son derece avantajlıdır. Kır ortamında yetişen düvedoğal bir atmosferde beslendiği için son derece sağlıklı, iri ve gösterişlidirler. Dolayısıyla aldıkları vitaminlerden ötürü de sütoranları iyi seviyede etkilenir.

Simental sığırda kalite arayanların tek adresi Yapılcanlar Hayvancılık, gebe düveboş düve gibi pek çok hizmeti bir arada sunmaktadır.