Biyogaz Üretim Süreci

Biyogaz, çeşitli bakterilerin faaliyetleri sonucu 4 ana basamakta üretilir. Biyokütle içerisindeki karbonhidratlar, yağlar, proteinler gibi büyük moleküllü karbon kaynakları bu 4 aşama ile metan ve karbondioksite[...]

Biyogaz kullanımının üstünlükleri

Çevre dostudur, Yenilenebilir bir enerji kaynağıdır, Son ürünü organik açıdan zengin gübredir, Az maliyetli atık yönetimi imkanı sağlar, Kırsal kesimin gelişmesine olanak sağlar, Sera gazlarının s[...]

Biyogaz Nasıl Elde Edilir?

Biyogaz, doğalgazın kullanım alanlarıyla  paralel olarak kullanılabilen bir enerji kaynağıdır. Biyogaz kullanım alanları aşağıdaki gibi sıralanabilir, Doğrudan yakarak ısınma ve ısıtma, Motor yakıtı olarak [...]

Biyogaz nedir?

Biyogaz nedir? Biyogaz, biyokütlenin oksijensiz (anaerobic) şartlarda işlenmesi sonucunda elde edilen yanıcı bir gazdır. Biyogaz, yanıcı diğer gazlardan (örneğin doğalgaz) farklı olarak sadece hayvansal veya bitkisel, yani organik hamma[...]