Biyogaz kullanımının üstünlükleri

Biyogaz kullanımının üstünlükleri

  • Çevre dostudur,
  • Yenilenebilir bir enerji kaynağıdır,
  • Son ürünü organik açıdan zengin gübredir,
  • Az maliyetli atık yönetimi imkanı sağlar,
  • Kırsal kesimin gelişmesine olanak sağlar,
  • Sera gazlarının salınımını azaltır,
  • Endüstriyel gelişimle birlikte yeni istihdam alanları yaratır.