Biyogaz Üretim Süreci

Biyogaz Üretim Süreci

Biyogaz, çeşitli bakterilerin faaliyetleri sonucu 4 ana basamakta üretilir. Biyokütle içerisindeki karbonhidratlar, yağlar, proteinler gibi büyük moleküllü karbon kaynakları bu 4 aşama ile metan ve karbondioksite kadar parçalanmaktadır.

  1. Hidroliz fazı
  2. Asidojeniz(Asit üretim) fazı
  3. Asetojeniz (Asetik asit üretim) fazı
  4. Metanojeniz (Metan üretim) fazı

Bu aşamalar isimlerini kendi bakterilerinden alırlar. Bunlar hidroliz, asidojenik,asetojenik ve metanojenik bakterilerdir.

Hidroliz fazında biyo kütle içerisindeki protein, yağ ve karbonhidratlar kendilerinden daha küçük olan aminoasit, yağ asidi ve monosakkaritlere ayrışır. Açığa çıkan bu daha küçük moleküllü bileşikler asidojeniz fazı ile laktat, etanol, bütirat, propionat gibi bileşiklere daha sonra da asetojeniz fazı ile asetik asit, karbondioksit ve hidrojene parçalanır. Son aşama olan metanojenizde ise asetik asit,  karbondioksit ve hidrojen metan ve karbondioksit gazı içeren biyogaza dönüştürülür ve geriye ise parçalanamayan gübre niteliğindeki kısım son ürün olarak kalır.